Zgłoszenie naprawy

Twoje dane

Pole obowiązkowe.
Pole obowiązkowe.
Pole obowiązkowe.
Pole obowiązkowe. Niepoprawny kod pocztowy.
Pole obowiązkowe.
Pole obowiązkowe. Niepoprawny numer telefonu.
Pole obowiązkowe. Niepoprawny adres e-mail.

Dane urządzenia

Pole obowiązkowe.
Postraj się lepiej opisać problemy z urządzeniem.
zł brutto + koszty transportu


Rodzaj potwierdzenia płatnościPole obowiązkowe.
Pole obowiązkowe.
Pole obowiązkowe.
Pole obowiązkowe. Niepoprawny kod pocztowy.
Pole obowiązkowe.
Pole obowiązkowe. Niepoprawny numer nip.

Forma wysyłkiOd: Do:
Koszt wysyłki + koszt przesyłki powrotnej = {{ shipmentPrice[order.shipment] }} zł
płatne przy odbiorze telefonu po naprawie
podane ceny są cenami brutto
Przesyłkę należy wysłać na adres:

REPERATORIUM
ul. Studencka 4
31-116 Kraków

Koszt wysyłki powrotnej {{ shipmentPrice.me }} zł
płatne przy odbiorze telefonu po naprawie
podane ceny są cenami brutto

Regulamin:

  1. Firma Reperatorium s.c. dokonuje wyłącznie odpłatnych napraw pogwarancyjnych. Naprawa urządzenia objętego gwarancją producenta skutkować będzie jej utratą.
  2. Oryginał niniejszego zgłoszenia jest jedyną podstawą do wydania sprzętu z serwisu.
  3. W żadnych okolicznościach firma Reperatorium s.c. nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte urządzenia, utratę danych z telefonu oraz zagubienie akcesoriów pozostawionych z urządzeniem.
  4. Naprawy dokonywane są według aktualnego cennika dostępnego w siedzibie firmy lub na podstawie indywidualnej wyceny.
  5. Telefony po ingerencji cieczy lub uszkodzone mechanicznie w znaczny sposób są traktowane jako niestabilne i serwis podejmując się ich naprawy nie gwarantuje, że stan urządzenia nie ulegnie pogorszeniu.
  6. Wszystkie naprawy wykonane w naszym serwisie objęte są 90 dniowym okresem gwarancyjnym. Gwarancji podlegają wymienione elementy oraz czynności konieczne do przeprowadzenia naprawy. Wyjątkiem są urządzenia po ingerencji cieczy lub w znaczny sposób uszkodzone mechanicznie. W takim przypadku wymienione elementy w dalszym ciągu objęte są 90 dniowym okresem gwarancyjnym, natomiast urządzenie i pozostałe jego elementy gwarancją skróconą do 14 dni.
  7. W przypadku urządzeń po ingerencji cieczy serwis pobiera kwotę w wysokości 80zł (lub wyższej w przypadku bardziej skomplikowanych urządzeń - o kwocie informujemy przed przyjęciem urządzenia do naprawy) za wykonanie usługi gruntownego czyszczenia elektroniki przed przystąpieniem do właściwej diagnostyki. Kwota ta nie jest zwracana bez względu na dalszy przebieg naprawy.
  8. W przypadku usługi odzyskania danych z urządzenia serwis może naliczyć kwotę za analizę danych. Jeśli urządzenie naprawiane będzie pod kątem odzyskania utraconych danych z powodu awarii, serwis może odmówić zwrotu kosztów naprawy po jego ponownej awarii.
  9. W przypadku naprawy gwarancyjnej urządzenie należy dostarczyć do serwisu we własnym zakresie.
  10. W przypadku nieodebrania sprzętu w ciągu 90 dni od daty przyjęcia do serwisu zgodnie z art.180 k.c. oraz art. 60 k.c. serwis Reperatorium s.c. potraktuje to jako wole wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia naprawy oraz powiadomienia o jej zakończeniu i możliwości odbioru. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem serwisu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
Akceptacja regulaminu jest wymagana.
Prosimy o wyłącznie blokady w telefonie, hasła, kodu graficznego.
Jest to koniecznie w celu przetestowania telefonu po naprawie. Dziękujemy!
Formularz zawiera błędy. Popraw je i spróbuj ponownie.
AppleSupport.pl - Profesjonalny Serwis PogwarancyjnyReperatorium - Serwis GSM